Yangın Algılama

Adresli Yangın Sistemleri

Adresli yangın alarm sistemi, dedektör, switch, buton, siren gibi yangın alarm sistemi elemanlarının adreslenerek yangın alarm paneline tanıtıldığı sistem türüdür. Adresli yangın alarm sistemi, olası bir yangın tehlikesinde hangi noktadaki hangi elemanın alarm verdiğini göstererek tehlikenin yerinin tam ve hızlı olarak öğrenilmesine imkan sağlar.

Daha çok büyük fabrika ve tesislerde sıklıkla kullanılan adresli yangın sistemlerinde, konvansiyonel sistemlerin aksine yangın elemanları panele loop ile bağlanır. Bu loop?un iki ucu yangın alarm paneline bağlanır. Böylece her hangi bir uçta bağlantı kesintisi olsa dahi elemanlar hala panele bağlı kalır.
Adresli yangın sistemleri performans, yanlış alarmların önlenmesi, düşük kablolama maliyeti, her elemanın ayrı ayrı proğramlanabilmesi, hızlı yangın noktası tespiti gibi özellikleriyle konvansiyonel yangın alarm sistemlerinden ayrılır.

 

Konvansiyonel Yangın Sistemleri

Konvansiyonel yangın alarm panelleri, yangın algılama sistemlerinin en basit olanıdır. İhbar zon olarak tabir edilen algılama elemanlarının oluşturduğu toplu guruptan gelir. İhbarın hangi elemandan (dedektör, buton vs) geldiğini anlama şansı yoktur. Bu nedenle otel, odalardan oluşan büro gibi ortamlarda konvansiyonel sistemler kullanılması, yangın anında ihbar gelen bölgede araştırma yapmayı gerekli kılmakta, bu da vakit kaybına neden olmaktadır. Bu amaçla da kapı üstü lambalar kullanılmaktadır.

Konvansiyonel yangın alarm sistemlerinde, T bağlantıya kesinlikle müsaade edilmemelidir. Ayrıca dedektörlerin kirlenmesi nedeniyle, hatalı ikazlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle sistemlerin sürekli olarak periyodik bakımlarının yapılması gerekir

Sistem, her zonda birbiri ardına paralel olarak bağlanmış algılama elemanlarından oluşur. Sistem, zon bazında hat kontrolünü hattın en sonuna bağlanmış olan Hat Sonu Direnci ( E.O.L)  diye tabir edilen bir direnç sayesinde, sürekli olarak devrede dolaşan bir akım sayesinde yapar. Herhangi bir nedenle hat kesilir, dedektörlerden herhangi biri yerinden çıkarsa, bu akım devrede dolaşamadığı için ilgili zonda arıza ihbarı verilir. Böylece hat açık devreye karşı korunmuş olur.
Alarm durumunda ise, sistemler arasında bazı farklılıklar olmakla birlikte, temel yapısı aynıdır. Zon başına bir akım sınırlayıcı devre mevcuttur. Algılama elemanları ihbar durumunda, zon hattını kısa devre ederler. Hattan akan akım, akım sınırlayıcı devre tarafından belirli bir limite tutulur. Aynı zamanda yangın ihbarı gerçekleşir.
Özel Gazlı Söndürme panelleri de bu grupta yer alır. Temel yapı olarak bir söndürme bölgesinde, iki algılama zonu bulunur. Her iki zondan da yangın ihbarı alındığında, basit bir devre ile söndürme çıkışı devreye sokulur. Selenoid Vana aktif hale gelir ve söndürme gerçekleşir.

Leave a reply